Publications Opportunities

  • INCSOS 2018’de Türkçe, Romence ve İngilizce bildiri kabul edilmektedir.
  • Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.
  • IV. INCSOS-2018’de kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.
  • IV. INCSOS-2018’de sunulan tüm bildiriler ISBN içeren Bildiri Özetleri Kitabında basılacaktır.
  • Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Kongrelerimizdeki bildirilerin tam metinleri aşağıdaki dergilerde ve kitap bölümü olarak yayınlanabilir.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi
English Language Teaching Journal (ERIC)
Educational Research and Reviews  (ERIC)
Reading Matrix  (ERIC)
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ESCI)
Turkish Studies
Journal of Analytic Divinity

Ayrıca bildiriler Nova Science Publishers Inc. (New York, USA) tarafından üç temel alanda yayınlanacak kitap içinde bölüm olarak basılabilecektir:

Fen ve Uygulamalı Bilimler

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler

Please use the following template for the Summary Booklet.

IV. INCSOS 2018 Romania Abstracts Template Download >>