Bildiri Yazım Kuralları

  1. Bildiriler, Türkçe, İngilizce ve Romence dillerinden biri ile sunulabilir.
  2. Tebliğ özetleri, en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
  3. Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.
  4. Sempozyuma bildiri özeti göndermek için sitemizde yer alan bildiri gönderi sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.
  5. Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için en az 5 dakika ayrılacaktır.
  6. Bildiri özetleri, gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcılara kabul mektubu gönderilecektir.
  7. Her katılımcı kongre katılım ücreti ile en fazla iki bildiri sunabilecektir.