Ödüller

BAŞARI ÖDÜLÜ VE INCSOS 2018 ROMANYA ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRME KURULU

 • Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi
 • Sibel ÜST ERDEM – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Yusuf AVCI – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

INCSOS 2018 BAŞARI ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

 1. Bu ödül bilim ve sanat alanında katkı veren akademisyenlere verilir.
 2. Başarı Ödülleri, Kongre düzenleme kurulu başkanlarınca uygun görülen dallarda ve sayıda yarışmalı ya da yarışmasız değerlendirme yolu ile karşılıksız verilir.
 3. Başarı ödülü almak isteyen katılımcılar en yeni özgeçmişlerini (yoksis teşvik puanı üzerinden) kurula ulaştırmalıdırlar.
 4. Kurul en son akademik (2017) yılda adayın akademik faaliyetlerine bakarak bu ödülü vermeye karar verir.
 5. Başarı belgesi için ait olunan yılda en az 2 yayın/akademik faaliyet yapılması şarttır. Kurul bu şartı tutanlar arasında sıralama yapmaksızın bu ödülü vermeye yetkilidir.
 6. Akademik faaliyet/yayın kriterleri Akademik Teşvik yönetmeliği temel alınarak hesaplanacaktır.

INCSOS 2018 ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 1. Düzenleme kurulu başkanlarının görevlendirdiği “Ödül Değerlendirme Kurulu” adı geçen ödülleri gönderilen bildiri özetleri ve ayrıntılı özgeçmişler üzerinden belirleyecektir.
 2. Yılın araştırmacısı ödülü için 40 yaş ve üstü olmak şarttır.
 3. Yılın genç araştırmacısı ödülü için 40 yaş altı olmak şarttır.
 4. Yılın özel ödülü için alanında yaptığı çalışmalardaki atıflar esas alınacaktır.
 5. Yılın özel ödülü için gönderilen özetin akademik alana getirdiği yenilikler değerlendirilecektir.
 6. Yılın özel ödülü ve araştırmacı ödülleri için ait olunan yılın (2017) akademik teşvik puanı esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 7. Ödüllerde 2017 yılı akademik teşvik puan esası kriter olarak değerlendirilecektir.
 8. Bütün ödül alanları için en son akademik teşvik (yoksis üzerinden) alınacak özgeçmişin gönderilme zorunluluğu vardır.
 9. Bu ödüller bizzat ödül törenlerine iştirak edenlere verilecektir. Törene katılmayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.
 10. Başarı ödülü hariç diğer tüm kategorilerdeki ödüller iki yıl üst üste aynı kişiye verilemez.